MŪSU VĪZIJA

Nodrošināt un uzlabot cilvēku mobilitāti un dzīves kvalitāti.

Izcilība kaulu lūzumu operatīvajā ārstēšanā labākam rezultātam ilgtermiņā.


MŪSU MISIJA

Nodrošināt modernu un augstas kvalitātes produktu piegādi un veselības aprūpes speciālistu pastāvīgu apmācību — efektīvai pacientu aprūpei.

Nodrošināt pilnīgus un mūsdienīgus operatīvās ārstēšanas risinājumus skeleta rekonstrukcijā pēc lūzumiem.