>>

Uzņēmums, kurš nosaka standartus produktu izstrādei,
plānošanai un ražošanai kaulu lūzumu ārstēšanas un
skeleta kaulu rekonstrukcijas jomā.

Produkcijas līnijas

  • Vispārējā traumatoloģija
  • Galvaskausa, žokļa un sejas traumatoloģija
  • Mugurkaula traumatoloģija un rekonstrukcija
  • Ierīces
  • Biomateriāli

Pakalpojumi ar pievienoto vērtību

  • SIMS - Synthes Inventory Management System
  • Syntrade rezidenturas programma
  • Care4Today® Geriatric Fracture Program
  • DePuy Synthes talakizglitibas pasakumi